Grnčarska majstorska klasa

Upis na čas je moguć za bilo koji dan po dogovoru

Dani i vreme nastave:
Svaki dan
Trajanje:
od 30 minuta
Broj učesnika:
1-2 osobe
Cena kursa:
od 20 €

Da biste se upisali u grnčarsku majstorsku klasu, napišite bilo koji glasnik.